Instal·lacions

Instal·lacions informàtiques

Consolidem i donem seguretat informàtica a les xarxes per cable (estructurat i fibra) i xarxes wifi.

Aportem solucions que cobreisen les necessitats dels sistemes d'informació i comunicacions, des dels armaris racks, solucions de CPDs, amb el seus sistemes d'alimentació ininterrompuda (SAIs), climatització i monitorització.

Oferim solucions d'electrònica de xarxa LAN, WAN i sistemes wifi de quarta generació, tant d'interior com d'exteriior.