Servei tècnic

Plans de mantenimient informàtic

Els nostres plans de manteniment, permet mitjançant una quota mensual, disposar d'un tècnic altament qualificat, per cobrir les necessitats del seu negoci.

En el pla de manteniment s'estableix un mínim d'hores, desplaçaments i temps màxims de resposta, d'acord amb la quota a pagar.

Tots els nostres plans de mantenimient inclouen, pero a una major rapidesa de resposta, la connexió remota des de les nostres instal·lacions.

Sol·licita la nostra tarifa de preus a través del nostre formulari de contacte.