Software

CRM Gestiona la relació amb els clients

La implantació d'un CRM en la teva empresa (en anglès Customer Relationship Management), et permet Administrar i Gestionar la relació amb els clients de la millor manera possible.

Disposar d'un CRM et permet tenir tot l'historial dels clients, disposar de la informació des de qualsevol lloc i dispositiu (PC, portàtil o tablet), i et permet a més la presa de les decisions més encertada en cada moment.

Gràcies al CRM, podem conèixer l'experiència positiva d'un client cap a nosaltres, l'interès que té en els nostres productes, aconseguir nous clients i conservar els actuals, estat dels pressupostos realitzats, últimes trucades realitzades, qui va parlar amb el client l'última vegada, estat de satisfacció, quan és el seu aniversari, quant temps porta a la companyia, etc., etc.

El nostre CRM desenvolupat en OpenACS, ens permet adaptar-lo a la mida del seu negoci i rol dels seus empleats.