Software

Prek Kriter

Portal de Recursos Empresarials

Prek Kriter és un portal de recursos empresarials, que soluciona y facilita les relacions entre la seva empresa, el seus clients i el seus proveïdors, mitjançant un entorn amigable i intuïtiu, ajudant a incrementar les seves vendes i augmentar els beneficis empresarials.

El Portal o PREK li permet oferir als seus clients, consultar l'estat de les comandes en marxa, conèixer les noves referències que ha importat el seu catàleg o tenir informació sobre l'estat del seu compte. D'altra banda, els proveïdors habituals de la seva empresa, podran tenir tota la informació sobre les seves necessitats de reaprovisionament, estoc, comandes i cobrament.

Les empreses que han utilizat el nostre portal, han notat una significativa millora en la gestió diària del treball, eliminant hores i esforços en l'atenció de consultes a clients i proveïdors, així com la informalitat i falta de coherència que implica a vegades lliurar aquesta informació de manera manual i no estructurada, augmentant així la qualitat en la relació i augment del grau de satisfacció a clients i proveïdors.